Forfatterarkiv: Formann

Kommunevalg 2015, hva betyr dette for deg som bor på Søreide?

Områdeutvalget for Søreide har i forkant av kommunevalget sendt et utvalg spørsmål til de største partiene. Spørsmålene relaterer seg til fremdriften av den pågående områdereguleringen av Grimstadområdet, hvor oppgradert vei og VA er sentrale interesseområder, prioritet av ungdomsskole på tomten til … Les videre

Publisert i Fra velforeninger | Kommentarer er skrudd av for Kommunevalg 2015, hva betyr dette for deg som bor på Søreide?

Trafikksikkerhetsvurdering av Grimstadveien

Områdeutvalget for Søreide (OfS) henvendte seg høsten 2014 til sameferdselsavdelingen i Hordaland fylkeskommune med ønske om å gjennomføre kortsiktige trafikksikringstiltak langs Grimstadveien. Basert på denne henvendelsen ble det gjennomført en befaring av veien  sammen med Statens vegvesen hvor det ble konkludert med … Les videre

Publisert i Styret informerer | Kommentarer er skrudd av for Trafikksikkerhetsvurdering av Grimstadveien

Planprogram for Dolvika – Hope marina og boligområde vedtatt av Byrådet.

26 juni 2013 vedtok Byrådet det endelige planprogramet for regulering av Dolvika – Hope marina og boligområde. Områdeutvalget vil fortsette den gode dialogen med Plan og Geodata og bidra til at Velforeningene og beboerne i området får bidra i planprosessen. Finn vedlagt lenke til … Les videre

Publisert i Fra velforeninger | Kommentarer er skrudd av for Planprogram for Dolvika – Hope marina og boligområde vedtatt av Byrådet.

Årsmøte OfS

Arne Matthiessen fra Etat for plan og Geodata er invitert til årsmøtet i OfS for å informere om den vedtatte områdereguleringen av Grimstad. Dette vil være en fin anledning for våre medlemmer til å skaffe seg innsikt i bakgrunnen for … Les videre

Publisert i Fra velforeninger | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte OfS

Merknader til vedtatt områderegulering av Grimstad.

Områdeutvalget har sendt inn merknader til den vedtatte områdereguleringen av Grimstad. Grimstadutvalget har i flere møter vurdert det kunngjorte høringsutkastet og lagt frem sine innspill til styret i OfS. Viktige områder for OfS og Grimstadutvalget er at man prioriterer sikring … Les videre

Publisert i Fra velforeninger | Kommentarer er skrudd av for Merknader til vedtatt områderegulering av Grimstad.

Offentlig områdereguleringsplan for området fra Dolviken til Stamsneset og Hope

Bergen kommune starter nå arbeidet med en offentlig områdereguleringsplan for området fra Dolviken til Stamsneset og Hope i Ytrebygda bydel. Planen vil også omfatte sjøareal, Ruskeneset og fylkesvegen ut til bussnuplassen på Grimstad. Hovedformålet med planarbeidet er å avklare rammebetingelser … Les videre

Publisert i Styret informerer | Kommentarer er skrudd av for Offentlig områdereguleringsplan for området fra Dolviken til Stamsneset og Hope