Offentlig områdereguleringsplan for området fra Dolviken til Stamsneset og Hope

Bergen kommune starter nå arbeidet med en offentlig områdereguleringsplan for området fra Dolviken til Stamsneset og Hope i Ytrebygda bydel.

Planen vil også omfatte sjøareal, Ruskeneset og fylkesvegen ut til bussnuplassen på Grimstad. Hovedformålet med planarbeidet er å avklare rammebetingelser for vegutbedring og trafikksikring, og å tilrettelegge for videre utvikling av området øst for rød flystøysone. Aktuelle arealformål er næring (på Stamsneset), boligbygging og marinaanlegg med tilknyttet næringsareal. Flytting og samlokalisering av store marinaanlegg på vestsiden av Dolviken vil bli vurdert.

Områdeutvalget for Søreide vil gjennom et eget utnevt utvalg være deltakende i denne prosessen. De berørte lag og velforeninger som er medlemmer i OfS har vært innkalt til egne møter på dette og har nominert sine kandidater til det vi har valg å kalle «Grimstadutvalget». Den dialogen som har vært med det offentlige så langt er gjengitt i referat fra de aktuelle styremøtene – offentliggjort på hjemmesiden.

Vi ser frem til en god dialog med det offentlige slik at vi kan få en plan som er til det beste for de som blir berørt av denne områdereguleringen

Finn vedlagt lenke til offentliggjøring og saksdokumentasjon  https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-102005

Dette innlegget ble publisert i Styret informerer. Bokmerk permalenken.