Trafikksikkerhetsvurdering av Grimstadveien

imagesOmrådeutvalget for Søreide (OfS) henvendte seg høsten 2014 til sameferdselsavdelingen i Hordaland fylkeskommune med ønske om å gjennomføre kortsiktige trafikksikringstiltak langs Grimstadveien.

Basert på denne henvendelsen ble det gjennomført en befaring av veien  sammen med Statens vegvesen hvor det ble konkludert med at det skulle gjennomføres en vurdering av trafikksikkerheten. OfS har i dag, 2.juni 2015, mottatt rapporten fra denne vurderingen.

Rapporten dokumenterer ikke noe behov for umiddelbare tiltak men anbefaler allikevel noen aktuelle trafikksikringstiltak på kort sikt; 1. Vurdering av fartsgrense og evt. fartsdempende tiltak. 2. Vurdering av tiltak i krysset fv178 Grimstadvegen – fv556 Ytrebygdsvegen. 3. Tiltak mot utforkjøring. 4. Mindre tiltak av mer driftsmessig karakter – – siktrydding mv.

Statens vegvesen vil starte planlegging og melde inn aktuelle tiltak for neste budsjettperiode som vil være fra og med 2018. Prioritet vil bli vurdert opp mot andre trafikksikringstiltak på fylkesvegnettet.

OfS vil følge saken videre i forhold til prioritet og innhold.

Se egen link til rapporten;  2015068317_1_Fv_178_Grimstadv_TS

 

 

Dette innlegget ble publisert i Styret informerer. Bokmerk permalenken.