Kommunevalg 2015, hva betyr dette for deg som bor på Søreide?

Valg 2015Områdeutvalget for Søreide har i forkant av kommunevalget sendt et utvalg spørsmål til de største partiene. Spørsmålene relaterer seg til fremdriften av den pågående områdereguleringen av Grimstadområdet, hvor oppgradert vei og VA er sentrale interesseområder, prioritet av ungdomsskole på tomten til Gamle Søreide skole og frigjøring av tomt til 11’er bane i Grunnane (Kvistemyri). Vi vil i den kommende uken legge ut besvarelsene vi  har mottatt i sin helhet. På oversikten på bildet ser du styret i OfS sin fortolkning av partienes prioritet i de ovennevnte sakene. Følg med i den kommende uken og gjør deg opp din egen vurdering før valget.

Dette innlegget ble publisert i Fra velforeninger. Bokmerk permalenken.