Bli medlem i Områdeutvalget for Søreide

Ønsker du å påvirke hvordan ditt nabolag skal utvikle seg, hvilke tilbud og muligheter nærmiljøet bør ha? Har du saker du skulle ønske at politikerne tok tak i?

Områdeutvalget for Søreide er en paraplyorganisasjon for lokale borettslag, institusjoner, velforeninger, veilag og frivillige organisasjoner/lag.

OfS har i dag 20 tilknyttede velforeninger. OfS skal iht vedtektene arbeide for et trygt og godt nærmiljø for alle aldersgrupper på Søreide. Dette betyr å fremme det sosiale og fysiske miljø for å gi trivsel, sikkerhet og tilhørighet for alle beboere. OfS kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. OfS skal være et talerør overfor lokale myndigheter, stimulere til samarbeid mellom velforeninger, lokale institusjoner, skole, frivillige organisasjoner, Bergen kommune, politikere og næringsliv.

Tilknyttede velforeninger kan fremme saker som de er opptatt av til OfS. OfS har gjennom årenes løp fått god kontakt med kommunen og politikere og har blitt hørt i store og små saker. Eksempler på saker som OfS har jobbet med og påvirket er:

  • Nye Søreide skole
  • Søreide reguleringsplan
  • Støtte til arbeidsgruppe for ungdomsskole på Søreide
  • 11ver fotballbane
  • Grimstad reguleringsplan
  • Vann og avløp på Grimstad
  • Trafikksikring og utbedring av Grimstadveien
  • Arrangering av diverse folkemøter ifm ovennevnte saker
Dette innlegget ble publisert i Fra velforeninger. Bokmerk permalenken.