Områdeutvalget for Søreide

Denne hjemmesiden er Områdeutvalget for Søreide sin hjemmeside.  Områdeutvalget er en paraplyorganisasjon som arbeider for velforeningene som «sogner til» Søreide.  Vi skal benytte Hjemmesiden til å dele informasjon om vårt arbeid til alle som bor på eller har tilknytning til Søreide.

Legg igjen en kommentar